PL
PLN
Koszyk (0) 0 PLN
(0)

Zgodnie z paragrafem 8 Regulaminu sklepu internetowego znajdującego sie pod adresem www.sklep.bioexpert.pl prowadzonego przez spółkę „BIOARCUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Białostocka nr 22/9, 03-741 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071366; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50.000 zł.; NIP: 5271456878; REGON: 010955180, konsument w terminie 14 dni kalendarzowych ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w związku z dokonanymi zakupami drogą elektroniczną (na odległość).

Aby odstąpić od umowy, proszę wydrukować poniszy formularz, wypełnić wszystkie pola oraz podpisać czytelnie, a następnie dostarczyć do siedziby spółki:

  • drogą pocztową na adres: bioArcus Sp. z o.o., ul. Bialostocka 22/9. 03-741 Warszawa
  • droga elektroniczną (w formie skanu) na adres email: isklep@bioarcus.pl

Data aktualizacji: 2021-04-19 15:43:00

© Comarch SA 2023. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®