PL
PLN
Koszyk (0) 0 PLN
(0)
Super jakość

Cena brutto: 14,99 PLN


PRODUKT ARCHIWALNY

Opinie: 0

Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 70% alkohol

Preparat do dezynfekcji rąk oraz powierzchni i urządzeń mających i nie mających kontaktu z żywnością. Nie wymaga spłukiwania.

ZALETY STOSOWANIA

- działanie wirusobójcze, biobójcze, bakteriobójcze
- pH neutralne dla skóry dłoni
- gotowy do użycia
- wygodna forma aerozolu

SPOSÓB UŻYCIA

DŁONIE: Przed zastosowaniem ręce powinny być suche. Spryskać 3-5 razy preparatem, tak aby skóra była całkowicie zwilżona. Następnie rozetrzeć preparat na rękach i poczekać aż roztwór wyschnie na skórze.

POWIERZCHNIE I URZĄDZENIA: Spryskać równomiernie i pozostawić na 30 sekund, w razie potrzeby przetrzeć czystą ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

Nie wymaga spłukiwania.

DAWKOWANIE

W zależności od wielkości dezynfekowanej powierzchni.

ZALECENIA

Przy dezynfekcji powierzchni wykonać próbę w mało widocznym miejscu. Preparat może uszkodzić politurę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Przed użyciem przeczytać etykietę. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

ZAWIERA

Etanol 70%

OPAKOWANIE

Butelka z atomizerem o pojemności 100ml

© Comarch SA 2024. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®