PL
PLN
Koszyk (0) 0 PLN
(0)
Nowość Super jakość

Cena brutto: 5,50 PLN


PRODUKT ARCHIWALNY

Opinie: 0

ZASTOSOWANIE:

Biologiczny preparat, który zawiera w swoim składzie mikroorganizmy przeznaczony do klarowania deszczówki w zbiornikach ogrodowych i podziemnych.

 

ZALETY STOSOWANIA:

  • klaruje wodę
  • redukuje osady
  • zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
  • nie zawiera chloru

 

DZIAŁANIE PREPARATU BIODESZCZÓWKA:

Saprofityczne mikroorganizmy i inne składniki preparatu oczyszczają wodę w zbiorniku w dwóch etapach.

Na początku składniki mineralne zapewniają:

  • wychwycenie drobin zanieczyszczeń,
  • dociążenie i opadnięcie na dno zbiornika.

W  kolejnym etapie mikroorganizmy saprofityczne podczas namnażania:

  • pobierają składniki odżywcze rozpuszczone w wodzie, tym samym  hamują rozwój niepożądanych glonów i mikroorganizmów,
  • metabolizują zanieczyszczenia organiczne nagromadzone na dnie zbiornika.

Systematyczne dawkowanie BIO DESZCZÓWKI ogranicza: zakwit wody, rozwój drobnoustrojów i owadów.

Preparat nie jest preparatem biobójczym, ale oczyszczona woda nie jest przyjaznym środowiskiem do rozwoju owadów i drobnoustrojów.

 

Oczyszczona deszczówka może być podawana pupilom do picia, stosowana do podlewania roślin ozdobnych w ogrodzie lub użytkowana w gospodarstwie domowym – analogicznie jak oczyszczona szara woda.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Zbiorniki ogrodowe: Dawkę preparatu rozsypać po powierzchnie wody w zbiorniku. Nie mieszać**.

Retencyjne zbiorniki podziemnie: Dawkę preparatu wsypać poprzez studzienkę rewizyjna na powierzchnie wody. Nie mieszać**.

 

**Dozować bezpośrednio do zbiornika za filtrem wlotowym. Preparat może obniżyć skuteczność działania filtra.

 

Po upływie 48 godzin od dawkowania preparatu, wodę można stosować w ogrodzie  lub do pojenia pupili.

 

DAWKOWANIE:

25 g na miesiąc na 100 l deszczówki.

W przypadku dużych opadów dodawać odpowiednią dawkę preparatu od razu po opadzie.

 

ZAWIERA: Siarczan glinu.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

 

Bezpieczne dla ludzi, fauny i flory wodnej, bakterie w ilości nie mniejszej niż 104 cfu/g, pożywki organiczne i mikroelementy.

 

OPAKOWANIA: 25 g

© Comarch SA 2023. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®